Ruthinium Disc – Pmma Disk

0 out of 5
SKU: 1034 Category: Laboratuvar Sarf Malzemeleri

Açıklama

Ruthinium Disc  (PMMA  DİSK)  CAD/CAM diş hekimliğinde kullanılmaktadır.  Diş laboratuvarı, geçici ve/veya kalıcı dişlere ya da kronlar ve geçici köprüler gibi kalıplı yapılara erişmek üzere bir frez aracılığıyla ilgili işlemi gerçekleştirir. Çapraz bağlı yüksek moleküler ağırlıklı reçine ile üretilen uzun süre dayanıklı geçici kron ve köprülerin CAD-CAM ile işlenmesine yönelik olarak detayların güvenilir şekilde reprodüksiyonunu ve düşük kalınlıklarda dahi direnci garanti eden PMMA disklerdir.

Temel olarak daha fazla sayıda uzun süre dayanıklı anatomik ve geçici köprü üniteleri (kısmi veya tamamen) üretmek için kullanılır.

Renkleri : A1 – A2 – A3 – A3, 5 – B1 – B2 – C3 – Pembe – Transparan – RX

Ticari Satış Şekli : Bir adet Ruthinium Disc .

Katalog için tıklayınız.


KULLANIM KILAVUZU :

  1. Malzeme, kirliliğin önlenmesi için kontrollü ortamda işlenmelidir. Sıvı veya katı yağ ile kirlenmiş malzemeyi alkolle temizleyin
  2. Ürünü ağız boşluğunda kullanmadan önce sterilize edin.
  3. Ruthinium Disk, Etilen Oksitle ya da iyonlaştırıcı radyasyon yöntemiyle sterilize edilebilir.
  4. Ürün otoklavlanabilir değildir.
  5. Ürünü cilalamak için keçi kılından fırça kullanın ve aşırı ısıtmadan kaçının.
  6. Buharla temizlikten kaçının.
  7. Halihazırda piyasada bulunan herhangi bir dental siman, geçici elemanların sementasyonuna yönelik kullanılabilir. Kalıcı dental sementasyon gerçekleştirmek için öjenolsüz simanlar kullanın.

Ürünün 5 ila 45 ° C sıcaklıkta saklanması tavsiye edilir. Disk, tehlikeli bir ürün değildir. Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak imha edilmelidir. Evsel atıklarla imha edilebilir ya da normal plastik olarak geri dönüştürülebilir.