Ruthinium Acry C&B Geçici Kron Köprü Tozları

0 out of 5
SKU: 1040 Category: Protez Malzemeleri

Açıklama

Ruthinium Acry C&B Kron ve Köprüler için kullanılan Dentin , Şeffaf ve  Cole tozları özellikle aşınmaya karşı dirençlidir. Diş laboratuvarlarında kullanılan her türlü teknik için uygundur.

  1. A) Geleneksel sistemde muflayla çalışma tekniği.
  2. B) Spatula veya fırça ile doğrudan şekillendirme tekniği. Özel basınç cihazında polimerizasyon.
  3. C) Tamirler, geçici çalışmalar ve küçük yüzey uygulamaları için soğuk çalışmalar.

Renkler : A1 – A2 – A3 – A3,5 – B2 – C1 – C2 – D2 – D3 oluşmaktadır.

Ticari Satış Şekli :   Dentin :  Acry C&B 100 gr
Şeffaf  :  Acry C&B 100 gr
Cole    :   Acry C&B 100 gr

A) MUFLAYLA ÇALIŞMA TEKNİĞİ (MUFLA-KALIP):

Sıcak şablonda muflayla çalışma tekniği ile dentinin servikalinde ve ensizyonunda kontrollü bir katmanlaşma gerçekleştirilebilir ve teknisyenin gerekli gördüğü her türlü düzeltme gerçekleştirilebilir. Balmumu modelinden önce opaklaştırıcı uygulanabilir veya muflaya döktükten sonra, balmumun tamamıyla çıkarıldığından ve opaklaştırıcı ile kaplanması gereken parçaların üzerindeki yağın/gresin tamamıyla alınması gerekmektedir.


KARIŞTIRMA :

“Regular” (her zaman kullanılan) monomer’den bir kaba uygun miktarda koyunuz ve daha sonra toz ilave ederek emdiriniz. Mümkünse emaye spatula ile iyice karıştırınız, kabı  örtünüz ve karışımın bir süre dinlenmesini sağlayınız. Karışım artık spatulaya yapışmadığında muflanın içine sıkıca doldurulabilir.


DENTİN LAMİNASYONU :

Ceket kronlarda, ön dişlerde kalan dişin altından başlayarak karışımı uygulamaya başlayınız ve spatula ile dağıtınız. Polietilen yaprak ile örtünüz ve sıcak suda ısıttıktan sonra şablon ile kapayınız. Yavaşça bastırınız ve karışımı yaklaşık 3 dakika bekletiniz. Muflayı açınız, polietilen yaprağı çıkarınız ve keskin bıçak ile dentin fazlalıklarını alınız.

SERVİKAL LAMİNASYON :

Servikal bölgesindeki dentini kesiniz ve aynı bıçakla küçük bir miktar çıkarınız ve katmanlaşma metal  bir çerçeve ise, opaklaştırıcının hasar görmemesine dikkat ediniz. Servikal karışımı uygulayınız ve polietilen yaprak ile örtünüz ve şablonu ısıttıktan sonra bastırınız. Muflayı açınız ve malzeme fazlalıklarını temizleyiniz.

İNCİSAL KATMANLAŞTIRMA :

Aynı işlemleri takip ederek incisal bölgeden dentin kütlesini alınız, mesiyal ve distal bölgelerden ise daha büyük parçalar alınız. Biraz daha büyük oranda monomer ile karıştırılan ensizali uygulayınız, polietilen yaprak ile kapatınız ve daha önce kullanılan çalışma aşamalardaki tekniklere uygun olarak üçüncü kez bastırınız.Son polimerizasyon aşamasından önce,  olası flaşlanmayı önlemek üzere flaşkın açılması tavsiuye edilir, nemlendirilmiş polietilen yaprak ile örtünüz ve kapayınız.

 POLİMERİZASYON :

“Regular” (normal) monomer ile karıştırılmış ACRY LUX C&B Reçine yavaş yavaş, yaklaşık 45 dk.’da kaynama noktasına getirilen ılık su banyosunda polimerlertirilir ve bu ısıda yaklaşık 30 dk.’da tutulur.

 B) SPATULA İLE ÇALIŞMA TEKNİĞİ – ÖZEL BASINÇ POLİMERLEŞTİRME İLE POLİMERİZASYON:

Bu teknik sayesinde balmumundan model çıkarma, mufla dondurma ve basınç uygulama gibi bir dizi geleneksel çalışma aşamaları ortadan kaldırılmıştır. Bu sayede daha kısa sürelerde daha iyi sonuçlar alınır.

KARIŞTIRMA :

Kiriş protezlerde veya insülatörde veya ceket kron uygulandığında, uygun miktarda monomer “Special”ı  kap içerisine koyunuz ve dentin kütlesini şekil verilebilir hale gelene kadar ilave ediniz.

KÜTLENİN UYGULANMASI:

20 derecelik oda sıcaklığında yaklaşık 8 dk. sonra, kütle uygulanabilir. Malzeme ile 15 – 20 dk. çalışabilirsiniz. Uzun işlemler için, daha önceki uygulamayı bitirdikten sonra her bir uygulama için yeni kütleler karıştırmanız tavsiye edilir. Servikal bölgeden Diş merkezine doğru yayarak servikal kütleyi uygulamanız tavsiye edilir. Sonuç olarak Dentin kütlesi servikal bölgeye doğru yayılarak, Ensizal kütleye yer bırakılarak uygulanır.

 POLİMERİZASON :

Basınç polimerizatörünü imalatçını talimatları uyarınca hazırlayınız ve ısıyı 120 dereceye ayarlayınız. Polimerizasyona  tabi tutulacak protezi özel odaya yerleştiriniz. Polimerizatörü kapayınız ve ısıyı en az 15 dk. sabit tutunuz.

C) GEÇİCİ ONARIMLAR VE GEÇİCİ PROTEZLER İÇİN SOĞUK POLİMERİZASYON:

Bu teknik ağız içindeki küçük onarımlar, dişleri iskelet parçalarına tutturmak ve geçici işlemler için tekli kron veya köprülerde tavsiye edilmektedir.

Ağız yapılan küçük onarımlar her zamanki gibi yeniden yapılandırmayı gerektirir. Tozu kendi kendine iyileştiren (Self Curing) likit ile homojen ve şekil verilebilen bir karışım elde edilene kadar karıştırınız.

Kiriş üzerindeki malzemeye, küçük spaula ile karışımla değişik katmanlar elde edilene kadar uygulayınız. Oda sıcaklığında (20 derece) çalışma süresi 8 dk.’dır. Karışım 15 – 18 dk. sonra sertleşecektir.Geçici protezler için polimerizasyon özel basınç polimerizatörlerinde su ile 45 – 50 derecede gerçekleştirilmelidir.

Katalog için tıklayınız